Evropská norma značení pneumatik

Informace o novém značení pneumatik dle EU nařízení o značení pneumatik 1222/2009.

 

Energetické štítky

Obecné informace

Jedná se o označení pneumatik motorových vozidel. Výrobci pneumatik pro osobní automobily, lehké i těžké nákladní automobily musí specifikovat spotřebu paliva, přilnavost za mokra a klasifikaci hluku produktů pomocí štítku nebo označení od listopadu 2012.

Tyto informace musí být také uvedeny v technických propagačních materiálech. Označení pneumatik bude používat klasifikaci od nejlepší (zelená kategorie “A”) po nejhorší výkon (červená kategorie "G” u osobních automobilů a “F” u nákladních automobilů).

Tato iniciativa vychází z návrhu Evropské komise v roce 2008 a je součástí akčního plánu pro energetickou efektivitu, určenému ke zlepšení energetické efektivity produktů, budov a služeb s cílem snížit spotřebu energie o 20% do roku 2020.

 

valivý odpor

Valivý odpor

Valivý odpor je síla působící proti směru jízdy při točení pneumatiky.

Dosáhnout nízkých hodnot valivého odporu je důležité vzhledem k tomu, že pneumatiky přispívají ke spotřebě paliva až 20% u osobních automobilů a až 35% u automobilů nákladních. Pojďme si ukázat, jak to funguje: díky zatížení vozidla je pneumatika v místě kontaktu s vozovkou deformována a pohlcuje energii ve formě tepla. Čím větší deformace, tím vyšší valivý odpor a následně pak také vyšší spotřeba paliva a vyšší CO2 emise.

Na označení pneumatik podle nařízení EU je valivý odpor uveden v hodnocení od A (nejlepší hodnocení) po F pro průmyslové vozy a G pro osobní automobily (nejhorší hodnocení). Rozdíl mezi jednotlivými stupni znamená snížení nebo zvýšení spotřeby paliva v rozmezí od2.5% – 4.5% pro osobní automobily a od 5%-8% pro nákladní automobily. U osobního automobilu je možné zhruba vyjádřit jako 0.1l/100km.

přilnavost za mokra

Přilnavosti za mokra

Přilnavosti za mokra je jedním z nejdůležitějších bezpečnostních vlastností pneumatiky.

Přilnavost na mokrém povrchu znamená kratší brzdnou dráhu při jízdě za deštivého počasí. Existují i jiné důležité parametry, které jsou důležité pro bezpečnost, ale přilnavost byla vybrána jako nejreprezentativnější prvek s cílem porovnat různé typy pneumatik.

U osobního automobilu rozdíl mezi jednotlivými stupni znamená zvýšení nebo snížení brzdné dráhy o zhruba 3 a 6 metrů při brzdění z 80km/h.

hluk z dopravy

Hluk z dopravy

Hluk z dopravy je relevantním problémem ochrany životního prostředí a závisí na několika faktorech, jako např.:

  • Hustota dopravy
  • Interakce mezi pneumatikou a vozovkou
  • Typ vozidla                         
  • Styl jízdy                          

Hodnoty uvedené v označení nejsou interní hodnoty, které řidič vnímá při jízdě, ale externí, které přispívají k akustickému znečištění.

Hodnoty jsou vyjádřeny v decibelech (dB) a rozděleny do 3 kategorií:

  • 1 černá zvuková vlna = 3dB méně než budoucí přísnější evropské limity.
  • 2 černé zvukové vlny = již v souladu s budoucími evropskými limity.
  • 3 černé zvukové vlny = v souladu se současnými evropskými limity.

Čím víc černých polí, tím je pneumatika hlučnější.

Naše společnost IBZ group s.r.o. disponuje plně vybavenými pneuservisy dle evropských standardů v rozsahu 12“-52“.

Pokud máte jakékoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat zde.