Rychloservis

IBZ - rychloservis

V síti našich provozoven nabízíme služeby rychloservisu:

 

  • čištění klimatizace
  • kontrolu a seřízení geometrie vozidel

 

Pokud máte jakékoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat zde.


Čištění klimatizace
IBZ - čištění klimatizace

Vyčištění a doplnění klimatizace

Klimatizace je dnes již v mnoha případech součástí základního vybavení vozidel. Stává se tak nepostradatelným pomocníkem, který v automobilu vytváří příjemné prostředí nejen v létě, ale v podstatě v průběhu celého roku.

Ačkoliv se klimatizace jeví jako uzavřený systém, nevyžadující žádnou údržbu, dochází zde k pozvolnému úniku chladícího média, jehož velikost se uvádí až 30% za 2 roky. Běžná údržba spočívá především v kontrole předepsaného množství chladícího prostředku a dalších operací, které jsou součástí automatického testu našich servisních přístrojů.

Naše moderní zařízení umožňuje odsát chladící prostředek a následně provést jeho recyklaci. Vlivem recyklace se také odloučí část oleje, který je nezbytnou součástí chladící náplně. Poté přístroj provede test těsnosti systému a následné vakuování klimatizace, které je nutné pro správné naplnění celého systému. Následně se klimatizace doplní chladícím prostředkem a novým olejem na takové množství, které předepisuje výrobce vozidla.

Dezinfekce výparníku

Dezinfekce výparníku a větracích šachet patří mezi základní údržbu klimatizace, kterou by měl každý majitel vozu s klimatizací pravidelně dodržovat. Výparník klimatizace je díl, který slouží k ochlazování proudícího vzduchu, nasávaného ventilátorem z okolí, zbaveného nečistot vlivem průchodu přes pylový filtr.

Při provozu klimatizace se na výparníku vlivem teplotních rozdílů sráží atmosférická vlhkost, která vytváří ideální prostředí pro tvorbu mikroorganizmů a plísní. Takto zanedbaná klimatizace má nejen škodlivé účinky na zdraví cestujících, ale obtěžuje prostředí uvnitř automobilu i zápachem. Pokud se po dezinfekci klimatizace nepodaří napoprvé zápach úplně odstranit, je to známka zanedbané údržby a je potřeba dezinfekci v krátké době zopakovat. Jako prevenci doporučujeme dezinfekci klimatizace provádět 2x za rok.

Pylový filtr topení

Tento filtr se po určité době zanese prachem listím apod. a tím se velmi výrazně snižuje účinnost ventilátoru topení a také klimatizace.

Pokud máte jakékoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat zde.

Kontrola a seřízení geometrie vozidel
IBZ - kon

Správné seřízení náprav vozidla zvyšuje životnost pneumatik, zlepšuje komfort jízdy a má vliv na celkovou bezpečnost provozu. Doporučuje provést kontrolu geometrie po každé výměně pneumatik.

Technický stav pneumatik dovede prozradit, v jakém stavu se vozidlo a jeho podvozek nachází. Velmi důležitou roli u podvozku hraje především jeho správné nastavení. Pokud tuto skutečnost motorista podceňuje, neprojeví se to jen zvýšením provozních nákladů, ale především zhoršením jízdní stability. A zde se zvýšený zájem o stav podvozku skutečně vyplatí!

V našich pobočkách vám naši pracovníci posoudí nejen technický stav provozovaných pneumatik, ale odbornou radou i poradí, jak zjištěné závady odstranit. Jedna z možností, kterou provádíme ve vybraných servisech je i kontrola a případně následné seřízení zjištěných závad v geometrii podvozku vozidla.

Tuto kontrolu provádíme na moderním zařízení. Jedná se o elektronické osmi-senzorové či kamerové zařízení s indikací naměřených hodnot. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s hodnotami dodanými výrobci vozidel pro jednotlivé modely. Výstupem měření je záznam naměřených hodnot z tiskárny, která je součástí zařízení. Zjištěné odchylky vám mohou naši mechanici okamžitě seřídit.

Všechna zařízení jsou pravidelně kalibrována s vysokou přesností.

Požadujte kontrolu geometrie v našich servisech, které jsou pro tuto činnost vybaveny ! Zvýšíte životnost svých pneumatik, zlepšíte komfort jízdy a zvýšíte bezpečnost provozu.

Pokud máte jakékoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat zde.